Grand Nordic Festival: LyrikSalon


Velkommen til Grand Nordic Festival 2020. Vi byder det københavnske, danske og internationale publikum ind til mødet mellem klassisk guitar og poesi. Læs mere…

Det handler om scenedialoger mellem guitarens stemme og poesiens klang med den parisiske salon som inspiration og med reference til relationen mellem digtekunst og lyren i antikken.

  Årets emne KONTAKT


Selve festivalen opføres centreret om et emne. Læs mere…

I år er det KONTAKT. Festivalen afvikles som scenedialoger mellem klassisk guitarspil og poesioplæsninger, hvor performancen foregår gennem et kunstmødet mellem ord og toner med den feminine skaberkraft i fokus. Med emnet søger vi desuden at perspektivere det fænomenologiske aspekt i tidens paradoksale flygtighed og menneskelig interaktion gennem kunstdialoger. Her læggesop til en eksistensfilosofisk refleksion over, hvorledes verden fremtræder for os som oplevelser i vores bevidsthed, hvor dialogen, per se, på tværs af kunstarter tiltræder som kunstelement og instrument i det igangsættende, nyskabende, eksperimenterende kunstmøde, der er med til at udvide, undersøge og sanseliggøre bevidstheden hos kunstnerne der mødes, men også publikummets..

  Motivation for festivalen


Initiativtager, Martha Elias/AcademiA Copenhagen, fortæller om baggrund, tanker og motivation for festivalen. Læs mere…

“Guitarens klang har været af stor betydning for mig, da jeg er opvokset med lyden af både klassisk guitar og folkemusik spillet på guitar. Derudover er guitaren – på den ene side – det første musikinstrument, jeg mindes at have stiftet bekendtskab med, mens – på den anden side – at læse og skrive poesi har for mig altid været en måde at søge selvindsigt på. Gennem de seneste årtier år har jeg beskæftiget mig med sprog og lingvistik – ifm. undervisning, oversættelser, tolkning, undertekster – hvor jeg oftest har fokuseret på tværfaglighed. Siden 2015 har jeg – parallelt med mit sproglige virke – indgået samarbejder omkring kunstprojekter med alsidigt eksperimenterende indhold. Det har været en lang rejse fra da jeg i 2008, fik den første ide om en festival for poesi og klassisk musik baseret på en tværfaglig tilgang, der samtidigt rammer det trans-æstetiske som akse, og hvor det flersprogede indgår som en del af konceptet. Disse tre søjler, tværfaglighed, flersproglighed og trans-æstetik, i kombination muliggør nye kunstudtryk, men kan også fungere som redskaber til – gennem lag-på-lag vævning – at skabe en kohærent tekstur, der sætter sansernes oplevelse af kunst i centrum. Herigennem skabes en helhedsoplevelse, som opløftes og kommer til sin ret i mødet med publikum. Selv læser jeg fagbøger, men især litteratur, samt skriver mine poesitekster eller kunstanmeldelser (tiny.cc/kunstanmeldelser) til klassisk musik. Derfor ligger der et valg om at videreføre og dele min selvlærte og dyb personlige tilknytning til klassisk musik samt min oplevelse af poesi ved at fostre en platform, hvorpå de to kunstarter står i vekselvirkning med hinanden og publikummet. Heri foreligger en undersøgelse af, hvorvidt en vis form for afsmitning mellem de to genremiljøer kan resultere i dyrkningen af en ny kunstudtryk, der tilmed kan danne nye fællesskabsformer samt nye tilskuergrupper, hvor alle kan indgå i en cirkulær dialogproces, der bruges som formidlingsmedie i forbindelse med festivalen. Til syvende og sidst er projektet kulminationen på en årelang drøm, hvis ultimativt formål er at styrke, støtte og værne om dialog, sameksistens og kunstens rolle som afgørende led i en fælles samfundsrefleksion”. 

  Motivation for festivalen


Under pauserne samt hver aften – efter programafslutning – er der åbent for at være med i SalonTid og opleve fællesskab med kunstnerne. Det er nemlig afgørende at skabe en helhedsoplevelse for alle.

  Motivation for festivalen


En mulighed for at interagere med alle på uhøjtidelig og direkte vis. Her kan festivalens kunstnernavne og/eller festivalgæster frit tage scenen og præsentere poesi, musik eller noget helt tredje. Foregår efter programafslutning 26/9-29/9.

  Motivation for festivalen


Festivalen byder på tre LyrikSalonDage med dialoger mellem poesi og guitar, visning af en kunstfilm – skabt til formålet-, foredrag om kunst og filosofi, guitar master classes, kunstnerdialoger samt OrdLabs (skriveworkshops) på dansk og engelsk for prosa og poesi – rettet generelt mod alle – med særligt fokus på børn og unge. Alle børn fra 8 år er velkommen.

For de interesserede er der åbent for tilmelding for guitarmasterklasser rettet mod aficionados, studerende og professionelle udøvere.

Se program her.

Køb billetter her. 

Har du spørgsmål til programmet eller workshops er du velkommen til at kontakte os på en af vores følgende kanaler:

 

  Motivation for festivalen


Festivalen har det formål at skabe dialogrum for poesi og klassisk musik og med publikum som en central del af dialogen. Vi takker for interessen og informerer, at organisationen har det formål at videregive alt overskud fra billetsalget til Sjælsmarks Børn og Flygtningebørn.dk

  Ansvarsfraskrivelse


Vedrørende intellektuel ejendomsret, IPR. ©℗®™Grand Nordic Festival og / eller GNF-CPH er beskyttet jvf. loven, der vedrører IPR, immaterielrettigheder, intellektuelle produkter samt loven om ophavsret, designloven og varemærkeloven. Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold er beskyttet (inklusiv tekster, varemærker, illustrationer, fotos, grafik, filer, idedesign, kunstnerprogram, koncept, osv.). Det erklæres herved, at webstedet Grand Nordic Festival, GNF-CPH, er omfattet af global ophavsret og andre beskyttelseslove. Indholdet på dette websted kan udelukkende bruges efter skriftligt samtykke med arrangørerne og/eller ejere i direkte overensstemmelse med internetreglerne på området. Alle overtrædelser vil blive indberettet.

København, 25. september 2019.

ADRESSER

Venue A

Unitarernes Hus
Dag Hammerskjölds Allé 30
2100 København

Venue B

Se mere info her

 instagram icon       facebook icon

ADRESSER

Venue A 

Unitarernes Hus
Dag Hammerskjölds Allé 30
2100 København

Venue B

Se mere info her

© Copyright 2020 - Grand Nordic Festival