Grand Nordic Festival: LyrikSalon

Velkommen til første udgave af Grand Nordic Festival, der byder det københavnske, danske og internationale publikum ind til mødet mellem klassisk guitar og poesi.

Det handler om dialogerende kunstmøder mellem guitarens og poesiens stemmer med den parisiske salon som inspiration og med reference til lyrens rolle i antikken. Målet er at skabe synergi mellem to kunstarter, hvor publikum favnes i en flersensorisk atmosfære med en narrativ, der svæver mellem erindring og samtid, skildret gennem ordlyd, toner og stemninger, der tilsammen præsenterer et lyrisk øjebliksbillede med et strejf af oldtiden.    

Initiativtager, Martha Elias/AcademiA Copenhagen, fortæller om bevæggrunden til festivalen: 

“Siden jeg var barn, har guitarens strengetoner været af stor betydning for mig, for jeg er opvokset med lyden af både klassisk spansk guitar og folkloremusik spillet på guitar. Derudover er guitaren – på den ene side – det første musikinstrument, jeg mindes at have stiftet bekendtskab med, mens – på den anden side – at læse og skrive poesi har for mig altid været en måde at søge selvindsigt på. Gennem de seneste årtier år har jeg beskæftiget mig med sprog og lingvistik – ifm. undervisning, oversættelser, tolkning, undertekster – hvor jeg oftest har fokuseret på tværfaglighed. Siden 2015 har jeg – parallelt med mit sproglige virke – indgået samarbejder omkring kunstprojekter med alsidigt eksperimenterende indhold. Det har været en lang rejse fra da jeg i 2013, fik den første ide om at præsentere en festival med poesi og klassisk musik baseret på en tværfaglig tilgang, der samtidigt rammer det trans-æstetiske som akse, og hvor det flersprogede indgår som en del af konceptudviklingen. Disse tre elementer – tværfaglighed, flersproglighed og trans-æstetik – i kombination åbner nemlig op for nye udtryksmuligheder, men kan også fungere som redskaber til – gennem lag-på-lag vævning – at skabe en kohærent tekstur, der gavner sansernes oplevelse af kunst. En oplevelse som opløftes og kommer til sin ret i mødet med publikum. Selv læser jeg fagbøger, men især litteratur, samt skriver mine poesitekster eller kunstanmeldelser til klassisk musik. Derfor giver det kun mening at videreføre og dele med omverdenen min selvlærte og dyb personlige tilknytning til klassisk musik samt min oplevelse af poesi ved at fostre en platform, hvorpå de to kunstarter står i vekselvirkning med hinanden og publikummet. Heri ligger en undersøgelse af, hvorvidt en vis form for afsmitning mellem de to genremiljøer kan resultere i skabelsen af en ny udtryksform samt ny tilskuergruppe, hvor alle kan indgå i dialogen, der bruges som formidlingsmedie i forbindelse med festivalen. Til syvende og sidst er det her projekt kulminationen af en drøm, hvis ultimativt formål er at styrke, støtte og værne om kunstens rolle som afgørende led i en fælles samfundsrefleksion.”

SalonTid
Under pauserne samt hver aften – efter programafslutning – er der åbent for at være med i SalonTid og opleve fællesskab med kunstnerne. Det er nemlig afgørende at skabe en helhedsoplevelse for alle.

Åben SalonScene
En mulighed for at interagere med alle på uhøjtidelig og direkte vis. Her kan festivalens kunstnernavne og/eller festivalgæster frit tage scenen og præsentere poesi, musik eller noget helt tredje. Foregår efter programafslutning 26/9-29/9.

Aktiviteter
Festivalen åbner op for konceptet om LyrikSalon med dialoger mellem poesi og guitar, visning af en kunstfilm, foredrag, guitar master classes, kunstnerdialoger samt OrdLabs (skriveworkshops) på dansk og engelsk for sang og poesi – rettet generelt mod alle – med særligt fokus på børn og unge. Alle børn fra 9 år er velkommen.

For de interesserede er der åbent for tilmelding for guitarmasterklasser rettet mod aficionados, studerende og professionelle udøvere.

Se program her.

Køb billetter her. 

Har du spørgsmål til programmet eller workshops er du velkommen til at sende en mail til: welcome@cphacademia.com

Socialt ansvar:
Festivalen har det formål at skabe dialogrum for poesi og klassisk musik og med publikum som en central del af dialogen. Vi takker for interessen og informerer, at organisationen har det formål at videregive alt overskud fra billetsalget til Sjælsmarks Børn og Flygtningebørn.dk