Velkommen til Grand Nordic Festival 2022. Årets emne er TEMPUS FUGIT · tidens flugt, hvor vi sætter os for at undersøgen tidsopfattelse og det musikalske fugakoncept. 

Vi byder det københavnske, danske og internationale publikum ind til mødet mellem klassisk guitar og poesi. Det handler om scenedialoger mellem guitarens stemme og poesiens klang med den parisiske salon som inspiration og med reference til relationen mellem digtekunst og lyrespil fra antikken.

 

Publikum favnes af tværæstetiske møder mellem forskellige kunstformer for at styrke ideen om dialog som redskab til at søge løsninger til de udfordringer det moderne samfund står overfor.

I år er hovednavnet den spanske virtuos Ricardo Gallén. Det bliver mindeværdigt.

Som noget nyt vil vi i år byde på en ekstra festivaldag i BYENS HUS i Hellerup sidst i september.

Vi takker Kunstfonden, Gentofte Kommune og alle på og bag scenen for årets festival.

 

Velkommen til!

GRAND NORDIC FESTIVAL

 

Festivalen er et kulturprojekt arrangeret af OrdSelskabet. Organisationen vil udfolde en bred vifte af kulturelle aktiviteter i efterår- og vintersæsonen med fokus på fællesskab, dialog og humanisme. Du kan blive medlem af OrdSelskabet ved at sende en e-mail til: info@grandnordicfestival.dk

PRIS 200 DKK: gælder for medlemskab fra efterår 2022 til december 2023. Alle medlemmer får op til 50% rabat på alle arrangementer.

Betaling over Mobilepay 611996.

Med fokus på sameksistens, fællesskab og kunstnersamarbejder byder vi tilskuerne ind til et samspil på tværs af kunstarter under temaet TEMPUS FUGIT, skildres ord og toner om tidsopfattelse. Her tiltræder musikkens toner og poesiens ordkraft, der samlet finder et fælles sprog for at hylde dialogen.
 
Selve festivalen afvikles som scenedialoger mellem klassisk guitar og poesioplæsninger i salonens ånd og med reference til forholdet mellem lyrespil og poesioplæsninger fra antikken, hvor hver optræden foregår med fokus på en eksperimenterende undersøgelse af naturens kritiske tilstand samt den feminine skaberkraft.
 
Parallelt søger vi, gennem dialog som medie, at perspektivere det fænomenologiske aspekt i tid som eksistensfilosofisk sondring. Dette gøres ved sceneoptrædener, der skabes af kunstnerne selv og som rækker ud til tilskuerne.
 

Initiativtager, Martha Elias, fortæller om baggrund, tanker og motivation for festivalen.

Kære festivalgæst,

Velkommen til FJERDE UDGAVE af Grand Nordic Festival.
Årets emne er TEMPUS FUGIT · tidens flugt.

Vi byder tilskuerne ind til en eksperimenterende fælles rejse ind i poesiens klang og guitarens stemme.

Det handler om et dialogrum til refleksion over tidsånd i en flersanselig atmosfære sat i synergi med kunst, filosofi og videnskab, hvor referencen til den parisike salontradition fortolkes i et nutidsperspektiv. Samtidigt fatter kunstnerne udtryksform med inspiration i undersøgelsen af naturens kritiske tilstand

Det har været en lang rejse fra da jeg i 2013, fik den første ide om at skabe en festival med poesi og klassisk musik baseret på en tværfaglig tilgang, der på samme tid har det trans-æstetiske som akse, og hvor det flersprogede indgår som en del af konceptudviklingen.

Disse tre elementer – tværfaglighed, trans-æstetik og flersproglighed – i kombination – giver nemlig nye udtryksmuligheder og kan være med til at udvide rammerne for kunstforståelse i form og udtryk på tværs af genrene. Denne intention, mener jeg, opløftes og kommer til sin ret i mødet med publikum. Selv læser jeg litteratur samt skriver egne poesitekster – eller kunstanmeldelser – til klassisk musik. Derfor giver det kun mening at dele med omverdenen min selvlærte, dyb personlige tilknytning til klassisk musik samt min oplevelse af poesi.

Derfor er det glædeligt at præsentere årets udgave af festivalen. En kunstfestival midt i en krisetid. For mod, støtte og fælles retning takker jeg dybt alle – hver og en – der deltager foran, på og bag scenen.

Til syvende og sidst er festivalen kulminationen af en drøm, hvis ultimativt formål er at styrke, støtte og værne om kunstens rolle som afgørende led til en fælles samfundsrefleksion.

Velmødt og godt poetisk efterår!

Martha Elias
Festivaldirektør & Kurator
Grand Nordic Festival

Under pauserne samt hver aften – efter programafslutning – er der åbent for at være med i SalonTid og opleve fællesskab med kunstnerne. 

En mulighed for at interagere med alle, Her kan festivalgæster frit tage scenen og præsentere poesi, musik eller noget helt tredje. 

 

Alle tilskuere og deltagere kan frit bidrage til et slutprodukt for årets festival. Det sker ved at skrive en-to ord ELLER verselinjer på et stykke post-it-papir, der vil blive stillet op ved indgangen. Efter festivalen vil det fælles digt blive redigeret og delt via festivalens sociale medier. Her kan du læse tidligere Fælles SalonDigte

Festivalen byder på TO AKTIVITETER under vores SalonAkademi:

16/9 og 17/9 fra 15:00-16:30 · SkriveSalon · tidsperspektivet med Proust, på dansk. Alle er velkommen. Ved NEAL ASHLEY CONRAD

16/9 fra 15:00-17:00 · GUITAR MASTER CLASS ved Maestro Ricardo Gallén. Aktiv deltagelse.

 

PRIS: 500 kr. pr. person pr. aktivitet.

Alle kan betale over betalingsside eller MOBILEPAY 611996

Se kunstnerside her.

Køb billetter her

Har du spørgsmål til programmet eller aktiviteter, er du velkommen til at sende en mail til: info@grandnordicfestival.dk

Festivalen har det formål at skabe dialogrum for poesi og klassisk musik med publikum som en central del af dialogen.

Vi takker forstøtten og interessen GRAND NORDIC FESTIVAL har besluttet at videregive evt. overskud fra billetsalget til  Flygtningebørn.dk

Vedrørende intellektuel ejendomsret, IPR. OrdSelskabet, ©℗®™Grand Nordic Festival og / eller GNF-CPH er beskyttet jvf. loven, der vedrører IPR, immaterielrettigheder, intellektuelle produkter samt loven om ophavsret, designloven og varemærkeloven. Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold er beskyttet (inklusiv EGNE tekster, varemærker, illustrationer, fotos, grafik, filer, idedesign, programbrochure, koncept, osv.). Det erklæres herved, at webstedet Grand Nordic Festival, GNF-CPH, er omfattet af global ophavsret og andre beskyttelseslove. Indholdet på dette websted kan udelukkende bruges efter skriftligt samtykke med arrangørerne og/eller ejere i direkte overensstemmelse med internetreglerne på området. Alle overtrædelser vil blive indberettet.

OrdSelskabet CVR 41666161

København, 25. september 2019.

ADRESSE

SPILLESTED 15/9-17/9 2022

Musikhuset København
Vesterbrogade 59
1620 København V

   

ADRESSE

SPILLESTED 15/9-17/9 2022

Musikhuset København
Vesterbrogade 59
1620 København V

   

© Copyright 2022 - Grand Nordic Festival