Grand Nordic Festival: LyrikSalon

Velkommen til Grand Nordic Festival 2020. Vi byder det københavnske, danske og internationale publikum i Københavnsområdet ind til mødet mellem klassisk guitar og poesi. Det handler om scenedialoger mellem guitarens stemme og poesiens klang med den parisiske salon som inspiration og med reference til relationen mellem digtekunst og lyren i antikken.

Årets emne KON:T:AKT

I en tid, hvor afstand er reglen, øget digitalisering det gængse og menneskelig kontakt er sat på prøve, byder vi tilskueren ind til en fælles rejse, hvor dialog er epicenter for den analoge direkte interaktion på tværs af kunstarter. Derfor afvikles årets festival under emnet KON:T:AKT
 
Selve festivalen afvikles som scenedialoger mellem klassisk guitar og poesioplæsninger i salonens ånd og med reference til forholdet mellem lyren og digtekunst fra antikken, hvor hver optræden foregår ved et dialogmøde mellem poesi og klassisk musik med henblik på en eksperimenterende undersøgelse af den feminine skaberkraft som epicenter. Parallelt søger vi, gennem kunstdialoger, at perspektivere det fænomenologiske aspekt i tidens paradoksale kontakt mellem mennesker – dvs. en eksistensfilosofisk refleksion over, hvorledes verden fremtræder for os som oplevelser i vores bevidsthed. Hvor dialogen, per se, på tværs af kunstarter tiltræder som kunstelement og instrument i det igangsættende, nyskabende kontaktmøde, der er med til at observere, sanseliggøre og udvide bevidstheden hos kunstnerne der mødes, men også tilskuerne.
 

Motivation for festivalen

Initiativtager, Martha Elias/AcademiA Copenhagen, fortæller om baggrund, tanker og motivation for festivalen. 

 Kære festivalgæst,


Velkommen til anden udgave af Grand Nordic Festival.

Vi byder tilskuerne ind til en eksperimenterende fælles rejse ind i poesiens klang og guitarens stemme.

Det handler om et dialogrum til refleksion over tidsånd i en flersanselig atmosfære sat i synergi med kunst, filosofi og videnskab, hvor referencen til den parisike salontradition fortolkes i et nutidsperspektiv. Samtidigt foregår en undersøgelse af den feminine skabende kraft og den antikke relation mellem lyren og digtekunst.

Det har været en lang rejse fra da jeg i 2013, fik den første ide om at skabe en festival med poesi og klassisk musik baseret på en tværfaglig tilgang, der på samme tid har det trans-æstetiske som akse, og hvor det flersprogede indgår som en del af konceptudviklingen. Disse tre elementer – i kombination – giver nemlig nye udtryksmuligheder og kan være med til at udvide bevidstheden om kunstforståelsen på tværs af genrene. Denne intention, mener jeg, opløftes og kommer til sin ret i mødet med publikum. Selv læser jeg litteratur samt skriver egne poesitekster – eller kunstanmeldelser – til klassisk musik. Derfor giver det kun mening at dele min selvlærte, dyb personlige tilknytning til klassisk musik – samt min oplevelse af poesi – med omverdenen.

Derfor er det glædeligt at præsentere årets udgave af festivalen. En festival midt i en krisetid. For mod, støtte og fælles retning takker jeg dybt alle – hver og en – der er med på og bag scenen.

Kulturprojektet synes relevant særlig i en tid, hvor afstand er reglen, øget digitalisering det gængse, og menneskelig kontakt er sat på prøve. Derfor trodser vi udfordringer og fortsætter med en mission om at levere et festivalværk, der skabes i fællesskab og med publikum i centrum. Det er baggrunden for årets festivalemne KON:T:AKT.  

Vi er atter tilbage efter den første festival sidste år, som også er første og eneste i sit format, der hvert år sætter sig for at behandle et emne. Visionen er – på den ene side – at insistere på det eksperimenterende, dialogerende og selvreflekterende, hvilket udtrykkes ved at være samlingspunkt for talenter indenfor poesi, musik, filosofi, kunst og ny kompositionsmusik. For det andet handler det om, at forblive et tilbagevendende festivaltilbud for København, københavnere, regionen og resten af Danmark. Til syvende og sidst er festivalen kulminationen af en drøm, hvis ultimativt formål er at styrke, støtte og værne om kunstens rolle som afgørende led i en fælles samfundsrefleksion.

Velmødt og godt poetisk efterår!


Martha Elias
Festivaldirektør & Kurator
Grand Nordic Festival

SalonTid

Under pauserne samt hver aften – efter programafslutning – er der åbent for at være med i SalonTid og opleve fællesskab med kunstnerne. Det er nemlig afgørende at skabe en helhedsoplevelse for alle.

Åben SalonScene

En mulighed for at interagere med alle på uhøjtidelig og direkte vis. Her kan festivalgæster frit tage scenen og præsentere poesi, musik eller noget helt tredje. Foregår den 26/9. Ansvarlig Søren Kristoffersen.

Fælles digt

Alle tilskuere og deltagernavne kan frit bidrage til et slutprodukt for årets festival. Det sker ved at skrive 1-2 verselinjer på et stykke post-it-papir, der vil blive stillet op ved indgangen. Efter festivalen vil det fælles digt blive redigeret og delt via festivalens sociale medier.

Aktiviteter

Festivalen byder ind til to LyrikSalonDage med dialoger mellem poesi og guitar, foredrag om kunst, samfund og filosofi, guitar master classes, kunstnerdialoger samt OrdLabs (skriveworkshops) på dansk og engelsk for prosa og poesi – rettet generelt mod alle – med særligt fokus på børn og unge. Alle børn fra 8 år er velkommen og deltager gratis ledsaget af en voksen. Høsjt to børn pr. betalende voksen.

For de interesserede er der åbent for tilmelding for SalonAkademi med skrivevæksteder og guitarmasterklasse rettet mod aficionados, studerende og professionelle udøvere.

Se program her.

Køb billetter her. 

Har du spørgsmål til programmet eller workshops er du velkommen til at kontakte os på en af vores følgende kanaler:

 

Formål

Festivalen har det formål at skabe dialogrum for poesi og klassisk musik og med publikum som en central del af dialogen. Vi takker for interessen og informerer, at organisationen har det formål at videregive alt overskud fra billetsalget til Sjælsmarks Børn og Flygtningebørn.dk

 

Ansvarsfraskrivelse

Vedrørende intellektuel ejendomsret, IPR. ©℗®™Grand Nordic Festival og / eller GNF-CPH er beskyttet jvf. loven, der vedrører IPR, immaterielrettigheder, intellektuelle produkter samt loven om ophavsret, designloven og varemærkeloven. Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold er beskyttet (inklusiv tekster, varemærker, illustrationer, fotos, grafik, filer, idedesign, kunstnerprogram, koncept, osv.). Det erklæres herved, at webstedet Grand Nordic Festival, GNF-CPH, er omfattet af global ophavsret og andre beskyttelseslove. Indholdet på dette websted kan udelukkende bruges efter skriftligt samtykke med arrangørerne og/eller ejere i direkte overensstemmelse med internetreglerne på området. Alle overtrædelser vil blive indberettet.

København, 25. september 2019.

ADRESSER

Venue A

Unitarernes Hus
Dag Hammerskjölds Allé 30
2100 København

Venue B

Se mere info her

 instagram icon       facebook icon

ADRESSER

Venue A 

Unitarernes Hus
Dag Hammerskjölds Allé 30
2100 København

Venue B

Se mere info her

© Copyright 2020 - Grand Nordic Festival